Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

ninaisdead
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
8731 477c

July 18 2017

ninaisdead
0772 4f11 500
ninaisdead
3008 5055
ninaisdead
ninaisdead
1455 b874
Reposted fromoutline outline viafoods foods
ninaisdead
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
1556 1852
Reposted fromsexypretty sexypretty viairmelin irmelin
ninaisdead
9866 2d8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
ninaisdead
Reposted fromlovebats lovebats viairmelin irmelin
ninaisdead
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viatake-care take-care
ninaisdead
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viatake-care take-care
ninaisdead
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
ninaisdead
4072 e4f6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viatake-care take-care
ninaisdead
1260 4570
Reposted fromdailylife dailylife viatake-care take-care

May 03 2017

ninaisdead
6950 e554
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaverena-i-p verena-i-p
ninaisdead
4908 93f3
Reposted fromcalifornia-love california-love
ninaisdead
4948 b918
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl