Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

ninaisdead
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viairmelin irmelin
ninaisdead
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasadporn sadporn
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viasadporn sadporn
ninaisdead
Jeddah, Saudi Arabia
ninaisdead
4994 c449
Reposted fromsheismysin sheismysin viasadporn sadporn
ninaisdead
9661 ec95 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
ninaisdead
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
ninaisdead
0356 6659 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
ninaisdead
0354 b727
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
ninaisdead
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka
ninaisdead
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viasadporn sadporn
If you are lucky enough to find a weirdo never let them go.
Matthew Gray Gubler
(via 69rooms)
Reposted fromamatore amatore viasadporn sadporn
ninaisdead
2803 8767
Reposted froma-antimatter a-antimatter viasadporn sadporn
ninaisdead
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viasadporn sadporn
ninaisdead
Reposted fromgruetze gruetze viasadporn sadporn
ninaisdead
ninaisdead
4869 7f00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

August 14 2017

ninaisdead
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
8731 477c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl